ร่วมลงนามถวายพระพร                                                                                                              เข้าสู่ อบต.บ้านกลาง